Zespół Śpiewaczy "Senior"

Zespół powstał w 1986 roku przy Gminnym Domu Kultury w Wąwolnicy. Próby odbywają się raz w tygodniu, bez instruktora. Przez wszystkie lata swej działalności zespół aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym lokalnej społeczności. Brał udział w licznych przeglądach w kraju, występował także w Łucku na Ukrainie. Do największych sukcesów zespołu można zaliczyć udział w Ogólnopolskim Przeglądzie ARS w Bydgoszczy (2002 r.) czy zdobycie Pucharu Marszałka Województwa Lubelskiego na Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Ruchu  Seniorów w Dęblinie (2003 r.) w kategorii zespołów śpiewaczych bez akompaniamentu. Zespół uczestniczył w przeglądach teatrów wiejskich w Nałęczowie, gdzie prezentował widowiska przygotowane według własnych scenariuszy: Oczepiny ​(1994 r.), Jasełka​ (2002 r.), ​Poranek Wielkanocny ​(2003 r.), Wigilia ​(2004 r.). Podczas 31 lat działalności zespół wypracował różnorodny repertuar. Składają się nań piosenki ludowe, kolędy, pieśni Maryjne, piosenki patriotyczne, wojskowe i biesiadne. Kierownikiem zespołu jest Wiesława Wargocka.