WSPANIAŁY WYJAZD PT. "PRZYSTANEK- TWIERDZA ZAMOŚĆ"

Utworzono dnia 05.06.2022

Wspaniały Wyjazd – Przystanek Twierdza Zamość”

Już zostały tylko miłe wspomnienia z wycieczki zorganizowanej przez  Stowarzyszenie „Aktywni- Kreatywni”.

W sobotę  4 czerwca  2022 roku wyruszyliśmy do Zamościa. Realizując zadanie pt. „Przystanek – Twierdza Zamość”, które zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie. Poranek był ciepły, przestał padać deszcz, a więc pogoda wspaniała do podróży. Autokar wygodny. Uczestnicy w liczbie 54 osoby zabrali ze sobą oprócz dobrych humorów wodę do picia. Po upływie 3,5 godziny dojechaliśmy do  Zamościa.  Przywitała nas słoneczna pogoda. Z przewodnikami byliśmy umówieni na godz.11.00, którzy  zabrali nas na spacer uliczkami XVI-wiecznego idealnego miasta, które kilkaset lat później nazwano ”Perłą Renesansu”. Założycielem tego miasta był Jan Sariusz Zamoyski-od 1581 roku piastujący stanowisko hetmana wielkiego koronnego. Akt lokacyjny miasta, zatwierdzony przez króla Stefana Batorego został wydany 10 kwietnia 1580 roku a po 10 latach nowo założone miasto liczyło już ponad 200 domów. Stało się siedzibą rodu Zamoyskich. Autorem projektu architektonicznego i jednocześnie pełniącym nadzór budowlany był włoski architekt Bernardo Morando. Żeby poczuć magię tego miasta, trzeba je po prostu odwiedzić. Każdy zabytek posiada własną historię. Rynek Wielki z ratuszem i ponad 400 letnimi kamieniczkami oraz Rynek Solny i Rynek Wodny W kamienicach mieści się Muzeum Zamojskie, prezentujące zbiory z dziedziny historii, sztuki, etnografii i archeologii. W jednej z kamienic od 400 lat mieści się apteka. Przechodziliśmy obok Pałacu Zamoyskich, na dziedzińcu, którego w 2005r. stanął pomnik przedstawiający fundatora miasta. W pobliżu pałacu usytuowany jest kościół katedralny, w którym odbywały się ingresy kolejnych ordynatów (było ich 16) i pogrzeby zmarłych właścicieli ordynacji. Wnętrze katedry jest bardzo ciekawe architektonicznie. Zamość to nie tylko romantyczne miasto, ale to również miasto –twierdza. Prowadziło do niego pięć bram. Obronny charakter pełniła budowla Rotunda. Na trwałe wpisała się w karty historii Zamościa. W okresie II Wojny Światowej Niemcy w Rotundzie urządzili miejsce kaźni głównie ludności Zamojszczyzny. Znane określenia Zamościa „perła renesansu”,” Padwa północy”, ‘miasto krużganków” zostały uzupełnione przez  „miasto idealne – twierdza”.  Spacer po mieści  rozpoczął  się od prochowni, budynku, w którym  zobaczyliśmy multimedialny seans o historii miasta i twierdzy.  Spacerując wzdłuż wału fortecznego, ziemnych szańców, podziwiając bastiony i bramy miejskie wkroczyliśmy na Rynek Wielki. Ratusz, kolorowe kamienice mieszczańskie ze starymi portalami wejściowymi, podcieniami , zdobieniami, zachwycają każdego przybysza. Katedra p.w. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza zachowała bogate renesansowe dekoracje. Najmniej okazałym budynkiem jest Pałac Zamojskich, rezydencja założyciela miasta, kanclerza Jana Zamojskiego i siedziba kolejnych ordynatów. Wyjazd okazał się niesamowitą przygodą dla wszystkich uczestników. Uczestnicy  wyjazdu przybliżyli sobie wiadomości o Twierdzy Zamość. W drodze powrotnej do domu, odbył się konkurs związany z zadaniem pt. „ Przystanek- Twierdza Zamość. Pytanie jakie padły w czasie konkursu:

1.            Na czyje zlecenie została wybudowana Twierdza Zamość ?   

2.            Ile oblężeń przeszła Twierdza Zamość ?                              

3.            Kto zaprojektował miasto Zamość ?                                     

4.            Jaką głębokość miały fosy ?                                                                     

5.            Jaki kształt ma Twierdza ?                                         

6.            Ile wież  pozostało do dziś ?                                                     

7.            Jak nazywa się kobieta która jako pierwsza otrzymała order Virtuti Militari ?

8.            Zamość był oblężony a jak długo ? i przez kogo ?            

9.            Po klęsce w Zamościu miasto włączono do jakiego kraju ?         

10.          Jaki są bramy w Zamościu ?                       

11.          Czy Zamość był więzieniem ?

12.          W jakich wiekach było to więzienie utworzone ?                                            

13.          Kto w tych czasach założył w Zamościu to więzienie ?                                                                 

14.          W co zostało przekształcone podaj nazwę ?                                       

15.          W jakim powstaniu uczestniczył Zamość ?         

16.          Z czyjego rozkazu zlikwidowano Twierdzę Zamość           

17.          Zamość stworzony na planie czego ?

18.          Jaki święty jest w Herbie Zamościa ?

19.          Zamość jakie zyskał miano ?

20.          Miasto zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa jakiego ?