Ja jestem Romuald Traugutt

Utworzono dnia 27.05.2023

Ja jestem Romuald Traugutt- wyjazd do Warszawy 

Jaki cel wyjazdu?

Romuald Traugutt to bohater Powstania Styczniowego. W roku 160 rocznicy Powstania Styczniowego warto poznać wspaniałego bohatera. Romuald Traugutt został stracony wraz z  członkami  Rządu Narodowego na stokach Cytadeli Warszawskiej.  Chcemy, my jako Polacy pamiętać o ich bohaterskiej postawie dlatego Stowarzyszenie Aktywni- Kreatywni wygrali dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej na wyjazd do Warszawwy, aby tam złożyć hołd. Romualdowi Trauguttowi, który  został aresztowany przez rosyjską policję w nocy z 10 na 11 kwietnia 1864 r. w swojej warszawskiej kwaterze. Początkowo był przetrzymywany na Pawiaku, a później więziono go w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Próbowano wydobyć z niego informacje dotyczące dowództwa powstania, jednak on nie wydał nikogo. W czasie jednego z przesłuchań miał wypowiedzieć słynne zdanie: „Idea narodowości jest tak potężną i czyni tak wielkie postępy w Europie, że ją nic nie pokona”. W celi nr 20 X Pawilonu, słynnego carskiego więzienia, ostatni przywódca i dyktator Powstania Styczniowego spędził kilka końcowych miesięcy swojego życia. Skazany na karę śmierci został z niej wyprowadzony rankiem 5 sierpnia 1864 r. wraz ze swoimi czterema towarzyszami. Obecnie jest to najważniejsza cela w budynku dawnego więzienia politycznego z epoki zaborów. W czasie wyjazdu  złożymy kwiaty w celi, z której wyprowadzono Romulada Traugutta na egzekucję. Traugutt nie bał się śmierci, widział swoją decyzję w perspektywie Bożej. W liście pisanym w celi Cytadeli Warszawskiej wyłożył to, z czym człowiek przede wszystkim powinien się liczyć: „Bóg włada losami ludów, a choćby szubienica, to jednym więcej triumfem i czy odwrót, czy też naprzód, idźcie według potrzeby, jaką sprawa Ojczyzny wskaże”. Ta perspektywa Boża w życiu Romualda Traugutta sprawiła, że podjęto starania o jego beatyfikację – jako męczennika za Ojczyznę i za niepodległość – sprawę Bożą. Orędownikiem beatyfikacji był Prymas Tysiąclecia. Niech wyjazd historyczno- edukacyjny będzie dla mieszkańców gminy Wąwolnica owocnym czasem i żywą lekcją historii. Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej to jedno z najważniejszych miejsc martyrologii polskiej z epoki zaborów. Zlokalizowane na terenie twierdzy zbudowanej w latach 1832-1836 na wzgórzu żoliborskim z rozkazu cara Mikołaja I po stłumieniu powstania listopadowego.Według szacunkowych danych przez Cytadelę, w ktorej urzędowała komisja śledcza i ferujący wyroki sąd wojenny, przewinęło się około 40 tysięcy więźniów – bojowników o wyzwolenie narodowe i przemiany społeczne.Wśród więźniów X Pawilonu były tak wybitne postaci polskiej historii jak Romuald Traugutt, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Gustaw Ehrenberg, ksiądz Piotr Ściegienny, Jarosław Dąbrowski, Ludwik Waryński i wielu innych.