Strona główna

Witamy na stronie Gminnego Domu Kultury

w Wąwolnicy!


 

Aktualności, strona 8 z 29

WSPANIAŁY WYJAZD PT. "PRZYSTANEK- TWIERDZA ZAMOŚĆ"

Utworzono: 05.06.2022

Konkurs Wokalny pt. "Piosenka dla Weterana"

Utworzono: 08.06.2022

KONKURS PLASTYCZY PT. "WETERAN W MOICH OCZACH"

Utworzono: 08.06.2022

ZAPROSZENIE NA WYJAZD HISTORYCZNY DO WARSZAWY

Utworzono: 01.06.2022

PRZYSTANEK- TWIERDZA ZAMOŚĆ

Utworzono: 01.06.2022

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie przyznało dotację Stowarzyszeniu AKTYWNI- KREATYWNI otrzymało dotację na realizację zadania PRZYSTANEK- TWIERDZA ZAMOŚĆ. Chcemy poprzez wyjazd poznać Zamość, który nazywany jest Twierdzą. Przedstawiamy Wam kilka informacji na temat...

JAKI CEL WYJAZDU PT. PRZYSTANEK- TWIERDZA ZAMOŚĆ

Utworzono: 30.05.2022

Stowarzyszenie " Aktywni- Kreatywni" zapraszają dzieci i młodzież do wyjazdu do Zamościa. Realizujemy projekt pt. "PRZYSTANEK- TWIERDZA ZAMOŚĆ". Dlaczego pomysł na taki wyjazd do Zamościa?

Minister Obrony Narodowej ogłosił  Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. "Zachowajmy w pamięci". Stowarzyszenie "Aktywni-Kreatywni" złożyło ofertę konkurową, która wygrała w konkursie. Dlatego, możemy zorganizować wyjazd do Zamościa. Naszym celem jest zwiedzenie Twierdzy Zamość. 

Kilka najważniejszych informacji dotyczących wyjazdu do Zamościa. 

Zamość to miasto idealne, które zostało stworzone na planie człowieka. Głowę stanowiła rezydencja Zamoyskich, płuca – Akademia Zamojska i Kolegiata, kręgosłup – ulica Grodzka przebiegająca przez Rynek Wielki od Pałacu aż do Bastionu VII. Założycielem miasta był Jan Zamoyski, jedna z najwybitniejszych postaci XVI wieku. Humanista-mecenas, filolog i mówca. Urodził się w 19 marca 1542 roku w Skokówce w pobliżu Zamościa, zmarł 3 czerwca 1605 roku. Sekretarz króla Zygmunta Augusta. W 1578 roku uzyskał tytuł kanclerza wielkiego koronnego, od 1581 roku hetman wielki koronny. Doradca króla Zygmunta II Augusta i Stefana Batorego. Akt lokacyjny nadający miastu prawa oraz herb został wydany 10 kwietnia 1580 roku przez króla Stefana Batorego. Herb przedstawia postać św. Tomasza Apostoła na czerwonym tle, który w prawej ręce trzyma włócznię, w lewej – księgę. Na jego szacie widnieje skrzywiona tarcza z herbem Jelita, znak rodowy założyciela Zamościa, Jana Zamoyskiego. Zamość został zaprojektowany przez włoskiego architekta Bernarda Morando na wzór nowoczesnej twierdzy, którą otaczał mur z siedmioma bastionami oraz trzema bramami wjazdowymi: Lwowską, Lubelską i Szczebrzeską. Twierdza zamojska odparła oblężenia wojsk kozackotatarskich w czasie powstania Chmielnickiego w 1648 roku, a także podczas potopu szwedzkiego w 1656 roku. W czasie rozbiorów miasto znalazło się pod panowaniem Austrii, a następnie Rosji. W XIX wieku Zamość był wielokrotnie oblegany. W 1866 roku, z rozkazem cara Aleksandra II zlikwidowano twierdzę, wysadzono część murów oraz zasypano fosy. Położenie na głównym szlaku handlowym przyczyniło się do rozwoju miasta. Na przełomie XVI i XVII wieku stało się ważnym ośrodkiem gospodarczym i kulturowym. Wielokulturowe miasto tworzyła zróżnicowana pod względem religijnym, etnicznym i majątkowym ludność, wśród których byli kupcy polscy, żydowscy, ormiańscy, greccy, a także Niemcy, Węgrzy i Szkoci. Obok katolików żyła ludność wyznania prawosławnego, unickiego, protestanci i Żydzi. W 1594 roku utworzono Akademię Zamojską, trzecią wyższą uczelnię Rzeczpospolitej. Miasto stało się stolicą utworzonej w 1589 roku Ordynacji Zamoyskiej, która posiadała samodzielną strukturę administracyjno-ustrojową, z własną władzą sądowniczą, statutem, wojskiem oraz twierdzą. Ordynacja trwała do 1944 roku, jej istnienie zakończył dekret PKWN z 6 września 1944 r o reformie rolnej. Zamość zyskał miano „Perły Renesansu”, „Padwy Północy” oraz „Miasta Idealnego”. Stare Miasto zostało wpisane w 1992 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

PRZYSTANEK-TWIERDZA ZAMOŚĆ

Utworzono: 30.05.2022

Zacznij przygodę z kijkami czyli NORDIC WALKING

Utworzono: 18.05.2022

Zacznij swoją przygodę ze spacerowaniem po norwesku już dziś!!! Zapraszamy do udziału w projekcie pt. " CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE POZNAJ WĄWOLNICE NA NOWO.....W Gminnym Domu Kultury w Wąwolnicy czekają już kije tzn. Nordic walking. Zapraszamy 21 maja 2022 roku (sobota) Nordic Walking to sport, który można uprawiać przez cały rok i praktycznie w każdym wieku. Zadanie sfinansowanie ze środków Województwa Lubelskiego!

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Utworzono: 15.04.2022

KIERMASZ WIELKANOCNY NA RYNKU W WĄWOLNICY

Utworzono: 05.04.2022

ZAŁĄCZNIKI

  • Załącznik
    Utworzono: 23.12.2020, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych